Duurzaam Ondernemen

Duurzaam ondernemen.

Duurzaam ondernemen is binnen Thermofrost b.v. een belangrijk onderwerp. Duurzaam ondernemen betekent ondernemen waarbij we niet alleen rekening houden met de economische aspecten (profit), maar ook met het welzijn van mens (people) en milieu (planet). Niet alleen proberen we zelf duurzaam te ondernemen maar we vinden ook dat onze producten andere ondernemingen in staat moet stellen om duurzaam te opereren.

Bij duurzaam ondernemen gaat het ons om het vinden van een balans tussen people, planet en profit. Deze balans leidt tot betere resultaten voor zowel het bedrijf als de samenleving.

organisatie

Ons bedrijf heeft de balans gevonden tussen People, Planet en Profit en deze drie aspecten van het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen gestructureerd in de dagelijkse bedrijfsvoering opgenomen.

Direct winst:

Besparen op bijvoorbeeld energieverbruik of afvalpreventie is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor onze eigen portemonnee.

Betrokken personeel:

Medewerkers voelen zich thuis bij ons bedrijf dat een goede balans heeft gevonden tussen People, Planet en Profit. Zij zitten goed in hun vel, zijn betrokken bij het bedrijf en vallen minder vaak uit door ziekte.

STEL JE EENS VOOR…

Stel je eens voor dat mensen gewoon dagelijks met plezier naar hun werk gaan omdat ze de dingen doen waar ze goed in zijn en die ze graag doen, alleen of samen met anderen.

Stel je eens voor dat ze door eenvoudigweg zichzelf te zijn een nuttige, zinnige bijdrage kunnen leveren.

Stel je eens voor dat ze trots zijn op de organisatie waar ze werkzaam zijn en op de producten en diensten die ze vervaardigen met hun team.

Stel je eens voor dat ze meer energie krijgen van hun dagelijkse werkzaamheden dan dat het energie kost.

Stel je eens voor dat ze hier ook nog naar tevredenheid voor worden beloond.

Stel je eens voor dat mensen op elk moment van hun leven kunnen stellen dat hun aanwezigheid ertoe doet en dat ze de wereld een stukje beter maken.

De wereld ligt open:

MVO-bedrijven zijn innovatief, origineel en onderscheidend. Daardoor kunnen wij snel schakelen op een markt die continu in beweging is. We kopen dan ook duurzaam in.

MILIEU:

Voorkomen van milieuvervuiling door onze producten en vloeistoffen. Duurzaam gebruik van grondstoffen en opvang van vervuilende middelen tot op de gram nauwkeurig. Bescherming en herstellen van de natuurlijke omgeving. Duurzaam inkopen. Terugdringen van de CO2 uitstoot, heeft een positief effect op het milieu. Daarom willen wij aan de reductie daarvan onze medewerking geven. Reductie leidt meestal tot verlaging van de kosten, dus het mes snijdt aan 2 kanten. We proberen inzicht te krijgen in de CO2-uitstoot van onze bedrijfsactiviteiten en daar mogelijk die te verhinderen of te reduceren.

wereldbol

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN:

Werkgelegenheid en goede arbeidsrelaties creëren. Goede arbeidsvoorwaarden en een interne sociale dialoog. Gezondheid, Veiligheid en Milieu zijn een onderdeel van het dagelijks organisatie beleid. Persoonlijke ontwikkeling en goed getrainde medewerkers, allemaal VCA gecertificeerd.

MENSENRECHTEN:

Gepaste zorgvuldigheid, inschatten risico situaties. Vermijden van medeplichtigheid. Oplossen van klachten, geschillen en incidenten. Bescherming van kwetsbare groepen tegen discriminatie. Respect voor burgerlijke- en politieke rechten. Aandacht voor economische, sociale en culturele rechten. Bescherming van de fundamentele arbeidsrechten.

MAATSCHAPPELIJKE BETROKKENHEID EN ONTWIKKELING:

Betrokkenheid bij de gemeenschap, aandacht voor onze buren. Goede opleidingen en aandacht voor cultuur, we zijn immers een erkend leerbedrijf. Creëren van werkgelegenheid, ontwikkelen en volop toegang tot moderne technologie. De gezondheid van medewerkers, hun gezinnen en de omgeving staat voorop. Sociale investeringen.

CONSUMENTENAANGELEGENHEDEN:

Eerlijke marketing en eerlijk informatie. Beschermen van consumentengezondheid en veiligheid is een pre. Onze materialen zijn duurzaam en we zijn er dan ook trots op dat de geleverde machines het energie label A dragen. Klantgericht werken, ondersteunen daar waar gewenst, snelle oplossing van geschillen. Bescherming van privacy en gegevens conform de wetgeving. Geven van voorlichting, bewust maken van de mogelijkheden en toegang geven tot essentiële voorzieningen die noodzakelijk zijn.

EERLIJK ZAKEN DOEN:

Anticorruptie. Verantwoordelijk politieke betrokkenheid. Geen voorkennis, eerlijke concurrentie. Bevorderen van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in de invloedssfeer richting partners. We hebben respect voor alle eigendomsrechten.

BESTUUR VAN DE ORGANISATIE:

Afleggen van rekenschap aan de organisatie. Transparantie in het openbaar maken van resultaten. Ethisch gedrag. Respect voor stakeholder belangen. Respect voor wet- en regelgeving.

DE VISIE VAN THERMOFROST.

vraagtekenThermofrost heeft te maken met mooie en waardevolle producten, wat altijd al een hoge prioriteit had. Aan onze kwaliteitsdoelstelling is nu een nieuwe dimensie toegevoegd: duurzaam ondernemen.

Vanuit dat oogpunt beperkt kwaliteit zich niet langer tot de tastbare eigenschap van onze producten, maar heeft ook, in de breedste zin, betrekking op het effect ervan op mens en milieu.

Producten worden zo gemonteerd dat ze volledig demontabel zijn en daardoor beter gerecycled kunnen worden. Eenvoudige demontage voorkomt dat de materialenstromen verontreinigd raken en wordt hergebruik gemakkelijker. Producten worden gemaakt van materialen die opnieuw gebruikt kunnen worden en daardoor opnieuw in de technische cyclus terechtkomen.

Adviseurs krijgen zo de kans niet alleen goede producten aan te bieden, maar deze ook gebruiken om het milieuvriendelijke aspect van hun voorstellen te benadrukken. Wij werken met producten van hoge kwaliteit en dragen er zorg voor dat wij als bedrijf onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen, milieuvriendelijk en veilig te werk gaan.

Naar onze mening zullen veel bedrijven in de nabije toekomst voor grote uitdagingen staan omdat onze westerse economie een nieuw tijdperk betreedt. Door een groeiend gebrek aan grondstoffen en talrijke nieuwe en strenge regels ter bescherming van het milieu moeten er nieuwe producten en werkwijzen komen.

Wij verwachten van onze partners een soortgelijke manier van werken, waarbij maatschappelijke verantwoordelijkheid en ontzag voor het milieu geïntegreerd is in doelstelling en visie. Alleen zo kunnen we zorgen voor een betere en schonere wereld.